Alarmes / Intrusió


Alarmes Grau 1: o de baix risc, per a sistemes d'alarma dotats de senyalització acústica, que no es vagin a connectar a una central d'alarmes o a un centre de control.

alarmas grau 1,Alarmes, Vídeo Supervisió, Volumètrics, Barreres Perimetrals,Intrusió
Alarmes Grau 2: de risc baix a mitjà, dedicat a habitatges i petits establiments,comerços i indústries en general, que pretenguin connectar-se a una central d'alarmes o,si escau, a un centre de control.
alarmes grau2 inal·lambric, Alarmes, Vídeo Supervisió, Volumètrics, Barreres Perimetrals,Intrusió
Alarmes Grau 3: de risc mitjà/alt, destinat a establiments obligats a disposar de mesures de seguretat, així com altres instal·lacions comercials o industrials a les quals per la seva activitat o altres circumstàncies se'ls exigeixi disposar de connexió a central d'alarmes o, si escau, a un centre de control.
alarmes grau 3, Alarmes, Vídeo Supervisió, Volumètrics, Barreres Perimetrals,Intrusió
Alarmes Grau 4: considerat d'alt risc, reservat a les denominades infraestructures crítiques, instal·lacions militars, establiments que emmagatzemin material explosiu reglamentat, i empreses de seguretat de dipòsit d'efectiu, valors, metalls preciosos, matèries perilloses o explosius, requerides, o no, de connexió amb central d'alarmes o, si escau, a centres de control.

alarmas grau 4, Alarmes, Vídeo Supervisió, Volumètrics, Barreres Perimetrals,Intrusió
Perimetrals: